Eerste Kamer buitenspel bij wetsvoorstel

De Eerste Kamer is boos over een wetsvoorstel dat gisteren zonder instemming van de senatoren van kracht werd. Het gaat om opzegging van een deel van een Europees verdrag over sociale zekerheid.

Een groot deel van de senatoren voelt zich buitenspel gezet. De Tweede Kamer stemde pas vorige week woensdag in met het wetsvoorstel dat die opzegging regelt. Daarvoor gold zondag als uiterste termijn. Zo kon de Eerste Kamer er niet tijdig over oordelen: de senatoren kregen het goedgekeurde wetsvoorstel pas donderdag en vergaderen wekelijks op dinsdag. De Eerste Kamer hield later vanmiddag een interpellatiedebat over de zaak met de verantwoordelijke ministers, Donner (Sociale Zaken, CDA) en Klink (Volkgezondheid, CDA).

„Het debat gaat over de vraag hoe de regering de Eerste Kamer kan vergeten”, zegt fractievoorzitter Tiny Kox (SP). Zijn partij was in de Tweede Kamer tegen het voorstel. Kox vindt het „onvergeeflijk dom” dat het kabinet de Eerste Kamer niet in het wetgevingsproces heeft betrokken. „De bewindspersonen hadden in de Tweede Kamer moeten zeggen: op deze manier kunnen we het verdrag niet opzeggen.” Ook VVD-fractievoorzitter Rosenthal verwijt het kabinet geen „krachtig geluid te hebben laten horen” toen de Tweede Kamer draalde met de behandeling van het wetsvoorstel.

Het kabinet zegt het verdrag gedeeltelijk op omdat het in strijd is met het Nederlandse stelsel. De hoogste rechter bekrachtigde op basis van het verdrag dat aan mensen met een beroepsziekte geen eigen bijdrage mag worden gevraagd. Zowel onder Eerste als Tweede Kamerleden heerst verwarring over de status van de opzegging. De griffie van de Eerste Kamer stelt dat de opzegging definitief is: zelfs als de senatoren alsnog tegen opzegging stemmen, kan de regering het verdrag pas over vijf jaar opnieuw ratificeren. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) vermoedt dat de Eerste Kamer de opzegging nog teniet kan doen door het verdrag opnieuw te ondertekenen. Hij zou dat niet toejuichen, want het CDA stemde vorige week vóór de opzegging.

    • Claudia Kammer
    • Coen van Zwol