Deventer moordzaak wordt niet heropend

De Deventer moordzaak wordt niet heropend. De Hoge Raad heeft een herzieningsverzoek van de veroordeelde Ernest Louwes vanmiddag afgewezen.

Volgens de hoogste rechtsinstantie is er geen nieuw feit (novum) waaruit blijkt dat Louwes ten onrechte vastzit voor de moord op de weduwe Wittenberg in 1999.

Louwes was aanwezig bij de uitspraak in Den Haag. Na afloop zei hij tegen de pers dat voor twee mensen duidelijk is dat deze uitspraak fout is: de echte moordenaar en hemzelf. Hij zei ook: „Ik hoop dat u zich realiseert dat dit lot met dit beleid ieder had kunnen overkomen.”

Louwes’ straf van twaalf jaar loopt af in april 2009. Hij is overgeplaatst naar een halfopen instelling en werkt bij een bedrijf.

Opiniepeiler Maurice de Hond, die met een aantal burgerspeurders de zaak al jaren onderzoekt, noemt de uitspraak dramatisch. „Als ik zie wat wij allemaal boven tafel hebben gekregen, is de enig mogelijke conclusie dat Louwes niet veroordeeld had mogen worden. Als de Hoge Raad dan niet zegt: we moeten de zaak herzien om die fout te herstellen, dan heeft het rechtssysteem geen zelfkritisch en zelfherstellend vermogen.”

In 2003 bepaalde de Hoge Raad na een eerste herzieningsverzoek wel dat de zaak moest worden heropend.

Vervolg Moordzaak: pagina 6

Louwes reageert gelaten op uitspraak

Daarna trof het Nederlands Forensisch Instituut Louwes’ DNA aan op de blouse van het slachtoffer. In een tweede herzieningsverzoek betoogde zijn advocaat G.J. Knoops dat dit DNA bij zakelijk contact op de blouse kon zijn beland. Louwes was de belastingadviseur van de weduwe en haar executeur-testamentair. Hij heeft de moord nooit bekend. Louwes bleef onbewogen bij het voorlezen van de uitspraak. Hij draaide zich om naar zijn vrouw en dochter en haalde licht zijn schouders op.

In zijn uitspraak vermeldt de Hoge Raad dat het alibi van Louwes nooit voldoende ondersteund is door diens vrouw en dochter. Verder wijst de Raad erop dat Louwes nooit betwist heeft dat zijn DNA zich op de blouse bevond. De mogelijkheid van overbrenging via zakelijk contact is volgens de Hoge Raad ook al overwogen door het hof in Den Bosch. Alleen al daarom is het geen novum.

Volgens de groep burgers rond De Hond heeft de klusjesman van het slachtoffer de moord gepleegd. De Hoge Raad deed onderzoek naar de bewering van een medewerker van de begraafplaats in Deventer, dat de klusjesman blijk had gegeven van daderwetenschap. Een raadsheer-commissaris hoorde onder anderen de begraafplaatsmedewerker, de klusjesman en twee rechercheurs.

De advocaat-generaal maakte in januari bekend dat daderkennis niet kon worden aangetoond. Ook verder bevatte het herzieningsverzoek volgens hem geen nieuwe feiten. De Hoge Raad benadrukt dat een vonnis in een strafzaak uiteindelijk onherroepelijk is. Toch lijkt ook deze uitspraak nog niet het einde van de zaak.

Knoops zegt een nieuw herzieningsverzoek te willen indienen, omdat nieuwe gegevens een ander licht werpen op het DNA-bewijs. Maurice de Hond wil via een bodemprocedure een groot aantal betrokkenen alsnog onder ede laten verhoren. „Dan kunnen we vaststellen dat politie en justitie echt álles hebben gedaan om Louwes in de gevangenis te krijgen.”

De Hond is vorig jaar veroordeeld tot 120.000 euro schadevergoeding aan de klusjesman.