Bureau eist geld na wegblijven van inburgeraars

Inburgeringsbureau À Deux uit Almere heeft gisteren in een kort geding 1,5 miljoen euro schadevergoeding geëist van de gemeente Amsterdam. Het bureau rekende erop dat het 3.000 cursussen mocht aanbieden. À Deux huurde leslokalen, kocht computers en nam docenten aan. Het aantal cursisten bleef steken op 102.

„Het aantal is achtergebleven bij de verwachtingen”, gaf gemeenteadvocaat Benno den Teuling bij het kort geding toe. Maar de gemeente betwijfelt of À Deux werkelijk schade heeft geleden: de lessen kunnen tenslotte nog worden gegeven. De omzet zou alleen zijn uitgesteld. „Want de stroom inburgeraars blijft niet uit, maar komt laat op gang.”

Volgens de gemeente is aan de 39 aanbieders geen enkele garantie gegeven. Er zijn bewust te veel cursusaanbieders aangetrokken om ruime keuze te bieden. „Het risico dat het aantal cursisten kon tegenvallen, was te voorzien. Dat komt, hoe zuur ook, voor eigen rekening”, aldus de gemeenteadvocaat. Hoewel het totale aantal Amsterdamse inburgeraars vorig jaar werd geschat op 15.000, houdt de gemeente vol geen valse verwachtingen te hebben gewekt. „We hebben de cursusaanbieders alleen naar capaciteit gevraagd.”

Dat vorig jaar in heel Amsterdam slechts 3.000 cursisten in de lesbanken hebben plaatsgenomen, wijt de gemeente aan „te snel ingevoerde en complexe wet- en regelgeving”, waarvoor het Rijk verantwoordelijk zou zijn. De inburgeringswet verplicht nieuwkomers om een inburgeringsdiploma te halen en gemeenten om inburgeringscursussen aan te besteden. De wet trad op 1 januari 2007 in werking. Maar de wet zou zo ingewikkeld zijn dat selectie van inburgeraars vertraging opliep. Gemeenten kregen uitstel tot 1 april.

Volgens de gemeente Amsterdam is zij „voortvarend” met de inburgeringswet omgegaan. „Al in maart 2007 hadden we contracten met cursusaanbieders. Daarmee waren we koploper in Nederland.” Maar de problemen dienden zich spoedig aan. Het ROC in Amsterdam moest oktober vorig jaar zestig docenten ontslaan.

De gemeente zegt haar „uiterste best” te hebben gedaan om inburgeraars te werven: er zijn brieven gestuurd en „enthousiasmerende” huisbezoeken afgelegd. „Maar het is moeilijk om de inburgeraars te bewegen. Ze moeten zich zelf melden”, aldus advocaat Den Teuling. Volgens de inburgeringswet hebben inburgeraars vijf jaar de tijd om hun diploma te halen. Zolang wil À Deux niet wachten.

Uitspraak 27 maart.