Bloemkoolwijken

In het artikel over de zogenoemde bloemkoolwijken (nrc.next, 12 maart) wordt gesteld dat de prijsontwikkeling van koophuizen in deze wijken uit de periode 1970-1985 achterblijft bij de prijsontwikkelingen in de betere Vinexwijken. Hier ligt een prachtkans voor gemeentebestuurders om deze nog niet in het slop geraakte wijken te veranderen in prachtwijken. Bied bijvoorbeeld, in navolging van Rotterdam, huizen aan ver onder de marktwaarde, onder de voorwaarde dat de nieuwe eigenaren hun huizen voor een bepaald minimumbedrag renoveren.

De achterblijvende prijzen in de bloemkoolwijken laten zien dat er eigenlijk geen echte woningnood is en dat het vol bouwen van onze polders dus niet bedoeld is om `woningnood` te lenigen. Als er werkelijk woningnood zou zijn, zouden de kwalitatief goede huizen in de bloemkoolwijken nog steeds goed aan de prijs zijn. Het feit dat er minder vraag is naar deze huizen, wijst meer op kieskeurigheid.