‘Barroso gaat te ver, weer’

door Elleke Bal

Kroatië zou de toetredingsonderhandelingen met de EU volgend jaar kunnen afronden. Dit zei José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, vorige week. Dit zou kunnen betekenen dat Kroatië in 2010 de 28ste lidstaat van de EU wordt. Han ten Broeke, de Europawoordvoerder voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer, vindt dat Barroso „op de zaken vooruitloopt” en heeft om opheldering gevraagd aan minister Verhagen (CDA, Buitenlandse Zaken).

Had Barroso dit niet mogen zeggen?

„Nee, hij gaat veel te ver. Dit is het zoveelste bewijs dat de Europese Commissie schot in de zaak van de Balkan probeert te krijgen door verwachtingen over het afsluiten van de onderhandelingen uit te spreken. Barroso doet alsof we vlak voor het einde van de onderhandelingen zitten. Dat is niet zo. We zitten er nog middenin.”

Is het onrealistisch om te denken dat Kroatië in 2010 lid wordt?

„In november bracht de Commissie nog een kritisch rapport over de vorderingen van het land naar buiten. Voor toetreding moet Kroatië alle 35 hoofdstukken van de onderhandelingen succesvol afsluiten. Er zijn nu nog maar twee hoofdstukken gesloten. Elf hoofdstukken zijn nog niet eens geopend. Als Kroatië in 2009 klaar wil zijn met de onderhandelingen moet het een wereldrecord ‘hoofdstukken afsluiten’ halen.”

Wilt u soms niet dat Kroatië snel toetreedt tot de Unie?

„De VVD ziet het liefst een Europa mét de Balkanlanden, maar toetreding moet wel op onze voorwaarden. We hebben duidelijke en bindende afspraken gemaakt over de toetreding van nieuwe lidstaten. Bovendien bevat het Hervormingsverdrag een artikel over uitbreiding waarin staat dat er geen toetredingsdata mogen worden genoemd als er nog geen concreet uitzicht op toetreding is. Nu Barroso al vooruitloopt op het afsluiten van de onderhandelingen met Kroatië, laat hij zien dat hij deze regels niet begrijpt.”

In Servië is op dit moment onenigheid over toetreding. Is het daarom niet belangrijk dat andere Balkanlanden nu wel snel lid worden van de EU?

„Absoluut niet, dat is het grootste kulargument dat West-Europese landen gebruiken. Wij hebben geen haast. Kroatië wil lid worden van de EU, de EU niet van Kroatië.”

Wat moet minister Verhagen doen?

„Hij moet met Barroso gaan praten. De Commissie mag niet proberen om via een achterdeurtje de onderhandelingen met Kroatië te versnellen, net zoals ze dat met Servië probeerde.”

    • Elleke Bal