Wethouder legt functie neer

De Amsterdamse PvdA-wethouder Hennah Buyne heeft met onmiddellijke ingang haar functie neergelegd, exact een jaar nadat zij Ahmed Aboutaleb opvolgde als wethouder voor Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd, Diversiteit en Grote-Stedenbeleid.

Een motie van afkeuring tegen Buyne werd afgelopen woensdag in de gemeenteraad verworpen, maar ze voelde zich onvoldoende gesteund om haar werk voort te zetten. „Mijn integriteit werd ter discussie gesteld. Dat is een verwijt dat mij diep in het hart heeft geraakt. De suggestie dat ik moedwillig en doelbewust de raad zou hebben misleid, is een grove leugen”, zei zij gisteren bij een persconferentie over haar aftreden. Tijdens haar verklaring werd luid gereageerd door tientallen aanwezigen die hun steun aan haar betuigden.

Directe aanleiding voor haar opstappen is een controversiële lesbrief. De gemeente Amsterdam verspreidde vorige maand een lespakket voor scholen waarin onderwerpen als religie en vrijheid van meningsuiting worden behandeld. De brief bevat een passage waarin stond dat er politici zijn die „helaas denken dat ze populairder worden door heel negatief te zijn over bepaalde groepen mensen”. Tweede Kamerlid Geert Wilders voelde zich daardoor aangesproken en stelde Kamervragen.

Buyne ontkende eerst inhoudelijk bij de lesbrief betrokken te zijn geweest, later gaf ze toe toch inhoudelijke bemoeienis met het pakket te hebben gehad. Volgens de VVD in Amsterdam had Buyne de raad bewust onvolledig en onjuist ingelicht. Daarom diende die partij een motie van afkeuring in.

Het debat over de lesbrief was volgens haar collega-wethouder Lodewijk Asscher (Financiën, PvdA) slechts „de druppel die de emmer deed overlopen.” Buyne voelde zich volgens Asscher niet thuis in de politieke omgeving.

De fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam, Eric van der Burg noemde de combinatie politiek en Hennah Buyne een ongelukkige. „Haar beslissing om af te treden lijkt me de juiste.”