Wethouder Amsterdam treedt af om lesbrief

De Amsterdamse PvdA-wethouder Hennah Buyne heeft met onmiddellijke ingang haar functie neergelegd. Directe aanleiding voor haar opstappen is een controversiële lesbrief. Exact een jaar nadat zij begon als wethouder voor Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd, Diversiteit en Grote Stedenbeleid houdt zij het voor gezien.

De gemeente Amsterdam verspreidde vorige maand lesmateriaal voor scholen waarin onderwerpen als religie en vrijheid van meningsuiting worden behandeld. In de brief stond dat er politici zijn die „helaas denken dat ze populairder worden door heel negatief te zijn over bepaalde groepen mensen”. Tweede Kamerlid Geert Wilders voelde zich daardoor aangesproken en stelde Kamervragen. Buyne (56) ontkende eerst inhoudelijk bij de lesbrief betrokken te zijn geweest, maar gaf later toe er toch inhoudelijke bemoeienis mee te hebben gehad.

Een motie van afkeuring van de VVD tegen Buyne werd woensdag in de gemeenteraad verworpen, maar ze voelde zich onvoldoende gesteund om haar werk voort te zetten. „Mijn integriteit werd ter discussie gesteld. Dat is een verwijt dat mij diep in het hart heeft geraakt. De suggestie dat ik moedwillig en doelbewust de raad zou hebben misleid, is een grove leugen”, zei zij gisteren in een persconferentie over haar aftreden. Tijdens haar verklaring werd emotioneel en luid gereageerd, geapplaudisseerd en gezongen door tientallen aanwezigen die hun steun aan haar betuigden.

Het debat over de lesbrief was volgens Buyne’s collega-wethouder Lodewijk Asscher (Financiën, PvdA) slechts „de druppel”. Hij zei dat Buyne zich niet thuis voelde in de politiek. „Ze had al eerder uitgesproken dat het zich moeten verantwoorden in de gemeenteraad niet haar ding was.” De fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam, Eric van der Burg, noemde de combinatie politiek en Hennah Buyne een ongelukkige. „Haar beslissing om af te treden lijkt me de juiste”, zei hij in een reactie.