VVD en de `keiharde` aanpak

”Three strikes, capital punishment.” Het duurde even voordat hij zich door rumoer uit de zaal van zijn vergissing bewust werd: Bert Wijbenga, korpschef van de politie Flevoland, verwoordde op de VVD-partijraad van afgelopen zaterdag de harde opstelling van de partij inzake de misdaad net een tikje té hard. Wijbenga, die sprak op persoonlijke titel, werkte mee aan een recent verschenen rapport van het wetenschappelijk bureau van de VVD de Teldersstichting over de bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit. ”Capital punishment is de doodstraf, Bert!” riep een man in het Leidse universiteitszaaltje waar zo`n zeventig VVD`ers de harde lijn van het rapport met veel groene `VOOR`-stembiljetten bekrachtigden.

Licht gegeneerd hernam Wijbenga zich: het moest `maximum punishment` zijn, natuurlijk. Ofwel: drie keer de fout in betekent maximale gevangenisstraf. Wijbenga: ”Een politieman kan maar beter geen Engels praten.” Tweede Kamerlid Fred Teeven beaamde dat de VVD inzet op bestraffen, niet op voorkomen. En veelplegers moeten worden opgeborgen. Vanuit de collegebankjes werd nog wel één preventieve maatregel geopperd: konden de gevangenissen niet wat simpeler? ”Naar het schijnt heeft men daar zelfs televisie. Dan is de afschrikwekkende werking wel erg laag.”

Met bijdragen van Sandra Heerma van Voss, Jeroen van der Kris en Michèle de Waard