Obama laakt z’n dominee

Barack Obama heeft afstand genomen van de uitspraken van de dominee wiens kerkdiensten hij sinds jaren bijwoont.

Vorige week zond een tv-programma beelden uit van enkele oude preken van eerwaarde Jeremiah Wright. In een daarvan, vlak na ‘11 september’, verklaart hij onder meer dat de aanslagen een reactie waren op Amerika’s eigen „terrorisme”. „God bless America? No. God damn America!”

Wright leidt de Trinity United Church of Christ, een zwarte kerk van 8.000 leden in het zuiden van Obama’s thuisstad Chicago. Obama werd door Wright bekeerd tot het christendom en liet door hem zijn huwelijk zegenen en zijn twee dochters dopen. Aan een preek van Wright ontleende Obama bovendien de titel van zijn laatste boek, The Audacity of Hope. En tot dit weekeinde zat de predikant in Obama’s campagnecommissie voor afro-Amerikaanse zaken. Wright (66) heeft inmiddels zijn laatste preek gegeven en is bezig met pensioen te gaan.

Obama schreef vrijdag een weblog voor de internetkrant The Huffington Post; zaterdag gaf hij tv-interviews. Obama: „Ik ben het vurig oneens met deze uitspraken en veroordeel ze ten zeerste.” (AP)