Literaire dierenporno

Tweede Kamerlid Waalkens (PvdA) stelt zich teweer tegen dierenporno. Wat vindt hij van Reves klassieker Nader tot U?

Het was een leuke dag in de Tweede Kamer, donderdag. ’s Morgens trachtte de liberale oppositie artikel 147 tegen ‘smalende godslastering’ uit het Wetboek van Strafrecht te verwijderen. Later op de dag maakte Kamerlid en bioboer Harm-Evert Waalkens (PvdA) zich sterk om het nieuwe wetsartikel 254 tegen dierenporno juist aan dat wetboek toe te voegen.

Wat betekent dit voor de erfenis van wijlen de ‘volksschrijver’ Gerard van het Reve? Het artikel tegen smalende godslastering is namelijk sinds 1968 een dode letter. Toen daagde justitie Van het Reve voor de rechter na onrust bij het christelijke volksdeel, onder meer over een passage in Nader tot U waarin god in de vorm van een ezeltje voor de deur van de verrukte schrijver staat: „‘Mijn Heer en mijn God! Geloofd weze Uw naam tot in alle Eeuwigheid! Ik houd zo verschrikkelijk veel van U’, zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten, en Hem beginnen te kussen en naar binnen trekken, en na een geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten...”

De SGP noemde dit „godslasterlijk, immoreel, bestiaal en zelfs satanisch”, maar Gerard van het Reve werd vrijgesproken omdat niet bewezen was dat hij de opzet had God smalend te bejegenen. Zoiets is vrijwel nooit te bewijzen, denken de rechtsgeleerden: na het ‘Ezel-arrest’ werd artikel 147 tegen godslastering comateus. De vraag is nu: kan Nader tot U straks alsnog uit de handel worden genomen, ditmaal op basis van nieuwe artikel 254 tegen dierenporno? Niet langer om God dus, maar om de ezel?

We bellen. Kamerlid Waalkens beklemtoont dat hij de creativiteit van schrijvers niet wil beknotten. „Wij beogen bestialiteiten strafbaar te stellen als industrie, het gaat om mensen die zich daadwerkelijk vergrijpen aan beesten.” Daarover valt wat Van het Reve betreft niets te zeggen. En omtrent de productie van dierenporno: artikel 254a stelt alleen productie van een bestiale afbeelding strafbaar, niet een beschrijving. Van het Reves erfenis lijkt dus veilig. En een geïllustreerde uitgave van Nader tot U? Waalkens: „Ik wil liever niet in casuïstiek treden.”

    • Coen van Zwol