Inundatie Stelling levert geen meer op

Rotterdam, 17 maart. Het deel van de Stelling van Amsterdam dat vorige week bij Krommeniedijk onder water is gezet, is geen ondiep meer geworden. Wel zijn grote plassen op de weilanden ontstaan. Een week geleden zette het Landschap Noord-Holland bij het Fort bij Krommeniedijk een sluis open om zestien hectare weiland onder te laten lopen, als tijdelijke rustplek voor weidevogels. Het water steeg echter onvoldoende, waarna donderdag een stuw is verhoogd en water het gebied is ingepompt. De hoeveelheid water die nu op het land staat, is minder dan beoogd. Toch kwamen veel vogels op de plassen af. In de loop van deze week laten beheerders het waterpeil weer zakken.