Giften aan Wilders en Verdonk openbaar

Ook de politieke bewegingen van Geert Wilders en Rita Verdonk zullen opheldering moeten geven over hun financiering. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) past een wetsvoorstel over de financiering van politieke partijen zo aan, dat niet alleen de traditionele partijen, maar ook de nieuwkomers eronder vallen. Volgens een woordvoerder van de minister moeten voor alle partijen „gelijke spelregels gelden”. De wetgeving is bedoeld om belangenverstrengeling van partijen te voorkomen.

De Partij voor de Vrijheid van Wilders, en Trots op Nederland van Verdonk zijn „bewegingen” zonder de traditionele partijstructuur van regionale afdelingen, partijbestuur en leden. Deze partijen zamelen geld in via stichtingen. Aanhangers kunnen geen lid worden, alleen vrijwilliger. De stichting Groep Wilders had bij oprichting als enig bestuurslid Wilders zelf.

Voormalig minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) nam het initiatief om giften van particulieren en bedrijven aan politieke partijen en sponsoring transparanter te maken. In dat voorstel is geregeld dat politieke partijen giften mogen ontvangen van personen en bedrijven tot 25.000 euro per jaar van één gever. Giften vanaf 3.000 euro moeten openbaar worden gemaakt. De regels gelden ook voor „aan partijen gelieerde instellingen”. Ook bijdragen in natura moeten onder de nieuwe wetgeving vallen.

Politieke partijen hebben ook recht op subsidie van de staat. Volgens Binnenlandse Zaken krijgen Wilders noch Verdonk deze subsidie.