Commissie: zorg is gemeentetaak

Den Haag, 17 maart. Provincies moeten zich niet bemoeien met zorg en welzijn. Die taken moeten zij overlaten aan gemeenten. Dat concludeert de commissie Lodders vandaag. De commissie was ingesteld nadat rijk en provincies er niet in geslaagd waren afspraken te maken over hun taakverdeling. Volgens de commissie zouden provincies zich vooral moeten richten op hun kerntaken, zoals ruimtelijke ordening en cultuur. Op deze terreinen zou het Rijk dan ook taken moeten afdragen aan de provincies.