Slapen en dromen

Hoogleraar Ton Coenen oppert dat dromen misschien nut hebben en misschien zelfs betekenis, maar dat dit niet bewezen is (`Over slapen en dromen bestaan geen zekerheden`, NRC Handelsblad, wetenschapspagina, 4 maart). Wetenschappelijk valt dat ook niet te bewijzen, lijkt me. Maar mijn vele gesprekken als psycholoog met cliënten hebben me tot de overtuiging gebracht dat je de dromen die door de dromer zelf als heel belangrijk ervaren worden, als een weerspiegeling kunt zien van de actuele levensproblematiek. Dit kun je natuurlijk alleen ontdekken als je goed op de hoogte bent van de levensgeschiedenis van de betrokkene en kunt inschatten welke betekenis verschillende situaties en personen voor hem hebben.

Het valt me op dat ook honden tijdens het dromen gedrag vertonen dat op sterke emoties wijst; sterker dan je in het gewone dagelijkse leven van hen gewend bent. Wellicht is het principe van dromen bij alle zoogdieren verwant.