Reacties: nrc.nl/commentaar

Altruïsme en internationale politiek bedrijven sluiten elkaar uit, dus is het naïef om hierom te vragen.

(Bert Mulder op 14 maart over ‘Meer altruïsme graag’)