Kabinet gaat topinkomens meer belasten

Het kabinet pakt buitensporige beloningen voor topbestuurders aan. Gouden handdrukken worden extra belast. Speculatieve investeerders moeten over hun provisies bij transacties meer belasting betalen.

Ook mogen bestuurders zelf geen financieel voordeel behalen uit overnames, vindt het kabinet.

Vice-premier Wouter Bos (Financiën, PvdA), heeft dit gisteren na afloop van het kabinetsberaad in Den Haag bekendgemaakt. Eerder kondigde hij al aan maatregelen te willen nemen om tegemoet te komen aan de groeiende maatschappelijke onvrede rond excessieve beloningen. Het kabinet verwacht dat deze maatregelen 60 miljoen euro opleveren.

Volgens het kabinetsvoorstel zullen werkgevers 30 procent belasting moeten betalen als zij werknemers die een half miljoen euro per jaar verdienen, een vertrekpremie geven die hoger is dan één jaarsalaris. Moderne investeerders (private equity) betalen over hun provisies straks geen vermogensrendementsheffing meer, maar 25 procent inkomstenbelasting. En werkgevers krijgen een aanslag van 15 procent als ze managers bij een overstap naar een andere baan aan een hoger pensioen helpen.

Bovendien wil het kabinet verhinderen dat bestuurders financieel baat hebben bij de overname van hun bedrijf. Om dat te voorkomen, moet het bestuurders die ervan kunnen profiteren onmogelijk gemaakt worden mee te beslissen over een overname.

De fiscale aanpak van de excessieve topbeloningen raakt „maximaal een paar duizend mensen”, zei staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën). De Jager zegt te beseffen dat het bedrijfsleven niet staat te juichen, maar dat in ruil voor deze maatregelen het plan om de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies voor inkomens boven de 185.000 euro te beperken van tafel is. „We hebben samen geconstateerd dat die maatregel schadelijker is voor het vestigingsklimaat. Met deze plannen jagen we niemand weg”, aldus De Jager.

De maatregelen zijn een reactie op het jongste verslag van de commissie-Frijns, die jaarlijks bericht over naleving van de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur. Deze gedragscode werd vier jaar geleden ingevoerd naar aanleiding van grote boekhoudschandalen in de VS en bij Ahold in Nederland. Minister Bos had bij de ontvangst van het rapport in januari al laten doorschemeren belastingmaatregelen te overwegen, omdat hij teleurgesteld is over het naleven van de bepalingen over beloningen.

Slechte prestaties: pagina 25