Houd Nederland bij elkaar, afscheidingsplan potsierlijk

Tekening Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo heeft Dorrepaal en Van Schuppen (Opinie & Debat, 8 maart) op een origineel idee gebracht: als ons kabinet de koers niet verlegt, zullen Noord-Nederland (Noorderland) en Zuid-Nederland (Zuiderland) zich afscheiden.

De juiste constatering dat Noord-Nederland veel te winnen heeft bij een toenemende oriëntatie op Duitsland en Scandinavië, leidt bij de auteurs naadloos tot een bestuurlijke transformatie. De internationale oriëntatie van Amsterdam (Schiphol, financiële sector) en Rotterdam (haven, logistiek) zou volgens deze logica ook moeten leiden tot een bestuurlijke afsplitsing.

Dorrepaal en Van Schuppen constateren dat de verkeersaders in de Randstad verstopt zijn. Er is in en om de steden aldaar al anderhalve eeuw te weinig in railinfrastructuur geïnvesteerd. Dit laatste is in de ogen van de auteurs overigens niet erg: de Randstad zal demografisch krimpen en ligt bovendien te laag. De investeringen in infrastructuur moeten worden overgeheveld naar het Noorden en het Zuiden. Daarbij laten Dorrepaal en Van Schuppen enige complicaties onbenoemd: in het Noorden zijn aanzienlijk minder banen, minder inwoners en minder reizigers dan in de Randstad.

Het SER-advies over de Randstad in 2040 dat een dezer dagen wordt vastgesteld, pleit voor een fors investeringsprogramma in de Randstedelijke infrastructuur (zowel weg, spoor als ICT, groen en blauw). De Randstad moet beter bereikbaar worden (intern, met de andere landsdelen, internationaal), het vestigingsklimaat voor bedrijven en burgers moet aantrekkelijker worden en opgewassen zijn tegen de nieuwe wateropgaven (adaptatiebeleid klimaatwijziging). Dat is de opgave waar het Westen des lands voor staat.

Het is prettig dat het thans met de economie in het Noorden des lands heel goed gaat. Daarvoor is blijkbaar helemaal geen Zuiderzeelijn nodig. De 2 miljard euro compensatie kan het Noorden stoppen in attractieve investeringen in de regionale economie en de regionale infrastructuur.

Zowel de Randstad als de andere landsdelen (vergeet ook Oost-Nederland niet) zullen erbij winnen als de economische, logistieke en bestuurlijke verbindingen tussen de landsdelen worden versterkt. Een potsierlijk afscheidingsscenario verliest alle redelijke proporties uit het oog.

    • Hugo Priemus
    • Technische Universiteit Delft