Evidence-based onderzoek aan Universiteit Leiden

In NRC Handelsblad van 8 maart bericht Maarten Huygen over de financiering van een nieuwe leerstoel evidence based wetenschapsonderzoek die aan de Universiteit Leiden wordt ingericht voor een senior-medewerker van het ministerie. In dit verband wordt ook een eerder geval van zo`n `transfer` gemeld. Laat ik vanuit het `evidence based wetenschapsonderzoek` de volgende gegevens aan dit bericht toevoegen.

Aan de Universiteit van Amsterdam hebben we slechts toegang tot de zogenoemde `expanded version` van de Science Citation Index voor de jaren vanaf 1988. (In deze database zijn veel meer tijdschriften opgenomen dan in de cd-rom versies die voor het Leidse type van evidence based wetenschapsonderzoek worden gebruikt.)

In deze ruimere citatie omgeving scoort de nieuwe hoogleraar met de zoekopdracht (au=vanbochove c*) or (au=van bochove c*) or (au=bochov* c*)) drie publicaties uit respectievelijk 1988, 1989 en 1990. De laatste publicatie is een keer geciteerd. Het gebruik van Scopus (van Elsevier) of Google Scholar verbetert dit resultaat niet, hoewel deze databases een groter bereik hebben. Google Scholar meldt geen recente publicaties en Scopus vindt een publicatie in De Economist uit 1981.

Overigens komt het vaker voor dat (semi-)overheidsinstellingen voor senior-onderzoekers in het kader van hun loopbaanbeleid een (buitengewone) leerstoel financieren. Een `ondernemende` universiteit stapt hier natuurlijk op in, want dit is een nieuwe `markt`. Vanuit dit perspectief heeft de Universiteit Leiden goed onderhandeld gelet op de extra subsidie. Het persbericht was misschien niet zo verstandig; dat leidt tot deze publiciteit. Het alternatief is zoals al opgemerkt een personeelsadvertentie in plaats van een persbericht.