Basisonderwijs

In het artikel over de oud-leerlingen van de Tweede Fase (`Verliezers bij Triviant, Zaterdag&cetera, 8 maart) wordt een uitspraak van de commissie-Dijsselbloem geciteerd, namelijk dat er sinds jaren scholieren zijn, die niet meer goed kunnen spellen, schrijven en rekenen. Het is echter niet helemaal eerlijk om dit aan de invoering van de Tweede Fase te wijten.

Spellen en rekenen leerden wij vroeger op de lagere school. Daarna werd je geacht die dingen te kunnen, en alleen het schrijven (als daarmee tenminste zinsbouw, woordenschat en opbouw van een verhaal wordt bedoeld en niet het handschrift) werd in het voortgezet onderwijs ontwikkeld.

Je kunt dus rustig stellen dat het niet kunnen rekenen en spellen een (zware) tekortkoming van het basisonderwijs is. Desondanks is het diep treurig dat deze tekorten in vijf of zes jaar voortgezet onderwijs kennelijk nooit meer zijn ingehaald, zodat nu de universiteiten en hogescholen een soort onderwijs dat bij 8- tot 12-jarigen hoort, moeten verzorgen.

    • A. Wegelin