Audi: bijdrage A`dam aan Holland Festival armzalig`

Pierre Audi, de artistiek directeur van het Holland Festival vindt dat de gemeente Amsterdam te weinig bijdraagt aan het festival. ”Het rijk en Amsterdam, de twee grote subsidiënten, hebben in een nabij verleden afgesproken het festivalbudget geleidelijk aan te laten groeien om op internationaal niveau de ambities waar te kunnen maken. Het ministerie van OCW heeft de subsidie verhoogd van 1,4 tot 2,8 miljoen euro. Maar de bijdrage van Amsterdam is na enige groei blijven steken bij een bedrag dat net genoeg is om de zalen voor het festival te kunnen inrichten.” Volgens Audi passen ambities en uitstraling van het festival vrijwel geheel bij het kunstbeleid van de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels die samen met financiënwethouder Asscher `Amsterdam Topstad` propageert.