Zwaan kleef aan

Deel 19 van de interactieve maandagserie Ik krijg altijd gelijk ging over het belang van verhalen voor de overtuigingskracht. Een boodschap die is verpakt in een verhaal, is gemakkelijker te onthouden en blijft dus beter hangen bij je toehoorders. Als het verhaal bovendien simpel te begrijpen, onverwacht, concreet en geloofwaardig is – en als je je gemakkelijk met de personen erin kunt identificeren, komt dat de ‘plakkerigheid’ ervan extra ten goede.

Op de website werden deze beginselen uitgewerkt aan de hand van de strafzaak tegen Germaine C, de vrouw die in 2005 een tasjesdief doodreed. Eén van de aanwezigen in de rechtszaal was Rita Verdonk, die mevrouw C. naar eigen zeggen kwam steunen omdat ze het oneens was met de vervolging. Verdonk toonde zich teleurgesteld over de veroordeling tot een taakstraf. Vrijspraak zou meer op zijn plaats zijn geweest, aldus Verdonk. De PVV van Geert Wilders is zelfs van mening dat Germaine C. een lintje verdient.

Maar als Germaine C. ongestraft iemand zou mogen doodrijden – zelfs al is het een tasjesdief – geldt dat dan niet evenzeer voor andere verkeersdeelnemers die geprovoceerd worden? Die vraag kwam op de website centraal te staan en mondde uit in een interessante contra-strategie voor parlementsleden die eigen richting afwijzen. Zwaan-kleef-aan, zo doopte de bedenker zijn plan. Het uitgangspunt: niet de afwijzing van de eigen richting waarvoor Verdonk en de PVV pleiten, maar juist de omarming – en daarmee de bespotting – ervan.

De bedenker ziet in dit geval de volgende wetstekst voor zich: ‘Vrijspraak volgt indien de dood veroorzaakt is door hard achteruit rijden in een motorvoertuig op vier of meer wielen. Hare Majesteit geeft de autobestuurder een lintje indien de overledene een tasjesdief is, een rollatorgebruiker of een fietser jonger dan 18 jaar.’

Wim Sonneveld kende deze tactiek ook al. In zijn woorden: ‘Ik prees ’m regelrecht het graf in’.

Take Ligteringen

Reageren kan op nrcnext.nl/ikkrijgaltijdgelijk

Maandag deel 20 van deze serie