Winst voor Sarkozy bij ‘Club-Med’

Alleen Europese landen die direct grenzen aan het Middellandse Zeegebied zullen de komende jaren als voorzitter mogen fungeren van de nieuw op te richten ‘Unie voor de Middellandse Zee’.

Dat staat in het compromisvoorstel over vernieuwde Europese samenwerking met de landen rond de Middellandse Zee dat Frankrijk en Duitsland gisteravond laat zouden presenteren aan de regeringsleiders van de andere EU-landen tijdens hun top in Brussel.

Het exclusieve voorzitterschap voor directe buren van mediterrane landen geldt als een overwinning voor de Franse president Nicolas Sarkozy, die vorig jaar het idee bedacht van een Mediterrane Unie, een samenwerkingsverband van Mediterrane staten. Verder heeft Sarkozy vooral concessies moeten doen.

Het voorstel dat er nu ligt, houdt in dat de al bestaande samenwerking met landen rond de Middellandse Zee van naam verandert: dat wordt de Unie voor het Middellandse Zeegebied. Daardoor houden ook Europese landen die niet aan de Middellandse Zee grenzen, zeggenschap over de fondsen die bedoeld zijn voor de samenwerking. Dat was een eis van Duitsland. Het was gisteravond nog lang niet zeker of lidstaten zouden accepteren dat de bestaande samenwerking vervangen wordt. Hans-Gert Pöttering, voorzitter van het Europees Parlement, reageerde gisteravond geïrriteerd op het plan, omdat het parlement er tot nu toe niet bij betrokken was.