Vroege Hollanders

foto Museum Boijmans Van Beuningen ‘De verheerlijking van Maria’ van Geertgen tot Sint Jans Museum Boijmans van Beuningen

‘Probeer er maar eens chocola van te maken’, schrijft Hans den Hartog Jager als hij het heeft over De verheerlijking van Maria van Geertgen tot Sint Jans (Cultureel Supplement, 7 maart). Ongetwijfeld is het schilderij een verwijzing naar de Openbaring van Johannes 12:1vv, over de vrouw en de draak: ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.’ Deze apocalyptische vrouw is door de eeuwen heen geïdentificeerd met Maria. Ze wordt omstraald door licht, haar kroon, door twee engelen vastgehouden, rust op een ‘rozenhoed’. De vijf witte rozen, telkens afgewisseld door een rode roos, verwijzen naar de Ave Maria’s en Pater Nosters, die samen het rozenkransgebed vormen. Onder haar voeten de maansikkel en de verslagen draak. De draak is een verwijzing naar Genesis 3:15, waarin Eva, de voormoeder van de tweede Eva, Maria, de belofte krijgt dat ze de slang zal vermorzelen.

Baarn

    • Ton van der Worp