nrc.nl/filmvragen

Een film met messenwerpende ‘Japanners’. In zijn weblog zoekt Hans Beerenkamp naar de titel van deze en andere films.