Laat Wilders met zijn film

Oproepen aan Wilders om zijn film niet uit te brengen, zijn gevaarlijk.

Sta pal voor de vrijheid van meningsuiting, vindt Mark Rutte. We mogen niet buigen voor intolerantie – maar ook niet van politici.

Wilders mag iedere film maken die hij wil, zolang hij maar binnen de grenzen van de wet blijft. Ook als die film over een godsdienst gaat; ook als die film door anderen als beledigend wordt ervaren. Het is aan de rechter om – achteraf – te bepalen of hij binnen de grenzen van de wet gebleven is. Wilders heeft wel een persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij moet zelf – vooraf – de afweging maken of hij een film wil uitbrengen. Die keuze is aan hem; en aan hem alleen.

Dat CDA-politici als Verhagen en Van Geel Wilders expliciet opriepen zijn film niet uit te brengen, zegt veel over hun gebrek aan vertrouwen in het open debat. Terecht floot CDA-leider Balkenende hen een dag later terug; weliswaar in de zuinigst mogelijke termen, maar toch. Veel mensen voelen zich immers nu al in hun vrijheid bedreigd door de radicale islam en leggen zichzelf nu al beperkingen op. Daarom zijn ook impliciete pogingen Wilders onder druk te zetten onwenselijk en gevaarlijk.

John Stuart Mill, een groot voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, beschreef het zo: „Bescherming tegen de willekeur van de uitvoerende macht is niet genoeg. Er is ook bescherming nodig tegen de druk van gangbare meningen en opvattingen, tegen de neiging van de maatschappij om, met andere middelen dan het strafrecht, haar eigen ideeën en gewoontes op te leggen aan mensen die daarvan afwijken.” We moeten pal staan voor de vrijheid van meningsuiting – ook als een mening ons niet aanstaat.

De politieke vraag is: welk probleem denkt Wilders op te lossen? Het is de taak van een politicus om niet alleen problemen te signaleren, maar ook oplossingen aan te dragen. Echte oplossingen ontbreken bij Wilders; juist op het terrein van immigratie en integratie, juist bij het bestrijden van de radicale islam. Hij komt niet verder dan stemmingmakerij; en niets wijst erop dat hij in zijn film wel met oplossingen zal komen. Als de politicus Wilders alleen maar wil provoceren, kan hij beter een andere baan zoeken.

Bij het verdedigen van onze democratische rechtsstaat, die niet te verenigen is met de radicale islam, zal de VVD altijd voorop lopen. Alleen verstokte multiculturalisten durven nog te ontkennen dat de radicale islam een bedreiging vormt voor onze maatschappij. Onze kernwaarden, zoals de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de scheiding van kerk en staat, zijn niet onderhandelbaar. Juist het cultuurrelativisme van het huidige kabinet maakt het noodzakelijk die kernwaarden krachtig te verdedigen.

We praten nu al een paar maanden over een niet-bestaande film. Het is hoog tijd het publieke debat te verplaatsen naar de inhoud: hoe bestrijden we de radicale islam en bevorderen we de integratie. Ik doe een paar voorstellen. De Onderwijsinspectie moet erop toezien dat ook binnen het islamitisch onderwijs de grondslagen van de Nederlandse samenleving worden gerespecteerd. Het doelbewust en stelselmatig tegenwerken van integratie door radicale imams kan niet geaccepteerd worden. Moskeeën en jongerencentra die radicale imams een podium bieden, moeten worden gesloten. De desbetreffende imams, die de wet overtreden, moeten het land worden uitgezet. Als zij de Nederlandse nationaliteit hebben, moet hun die worden ontnomen, zodat ze kunnen worden uitgezet.

Maar wat Wilders doet, is het discrimineren van een hele bevolkingsgroep. ‘Geen moslim meer het land in’ is zijn credo. Een partij die mensen uitsluitend beoordeelt op hun religie en daarbij iedereen over één kam scheert, is het predikaat ‘Partij voor de Vrijheid’ niet waard. We moeten niet buigen voor intolerante moslims, niet voor intolerante christenen en ook niet voor intolerante politici.

Mark Rutte is fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Dit is een bewerking van de tekst die hij morgen uitspreekt op de VVD Partijraad in Leiden.

    • Mark Rutte