Hoe hoger de passie oplaait, des te dieper is de val

Soecy Gummels: Schakels van liefde. Conserve, 340 blz. € 22,95

Soecy Gummels: Schakels vanliefde. Conserve, 340 blz. € 22,95

De Surinaamse literatuur bekleedt in de Nederlandse letterkunde een beduidend kleinere plaats dan de Nederlands-Indische letteren. Dat is jammer. Schrijvers als Clark Accord, Astrid H. Roemer en Cynthia McLeod hebben met sfeervolle, wervelende romans, die vooral over het Surinaamse leven gaan, boeken geschreven die alle aandacht verdienen.

Soecy Gummels (Paramaribo, 1958) schreef haar boek Schakels van liefde (Circles of Love) in het Engels. Een kosmopolitisch boek over de jonge Latijns-Amerikaanse Lucia Jordan die haar grote liefde in het Amerikaanse Oklahoma ontmoet. Deze jongeman met gitaar, Jason, vervult al haar dromen. De jonge vrouw stort zich onbekommerd in een heftige verhouding die een en al geluk betekent. Soecy Gummels zet in krachtige bladzijden die liefde neer, waarbij ze grote woorden en grote gevoelens niet schuwt. Het knappe is dat onder de glorieuze liefde een tragedie schuilt, die de lezer aanvankelijk niet vermoedt. Er is de dreiging van iets fataals, maar telkens weet de schrijfster op vernuftige manier de beslissende wendingen uit te stellen.

Hoe hoger de passie oplaait, des te dieper is de val. In dit geval heeft de auteur de val zorgvuldig voorbereid: Lucia is door haar vader uitgehuwelijkt aan een man in Nicaragua, een bekende van de ouders. Het is een lot dat ze moet dragen. Als kind was ze al verloofd. Met terugwerkende kracht zou je haar blinde liefde voor Jason als stil protest tegen dit uithuwelijken kunnen beschouwen.

Halverwege de roman neemt de verhaallijn snelle wendingen. Eenmaal in Nicaragua aangekomen op de boerderij van haar nieuwe man moet ze zich emotioneel wapenen: ‘Geen tranen meer. Ze moest sterk zijn. Er was geen terugkeer mogelijk.’ Het kind dat ze verwacht is niet van de man met wie ze moest trouwen, Jason is de vader. De schok waarmee ze dit beseft, is prachtig beheerst beschreven. Ten slotte valt alles verrassend op zijn plaats, de cirkel van liefde is gesloten. Het intrigerende aan Schakels van liefde is dat Gummels de lotgevallen en handelwijze van haar heldin beschrijft zonder moreel oordeel, woede of verontwaardiging. Er gebeurt nogal wat in deze roman, ook in maatschappelijk-politiek opzicht. De morele analyse moet de lezer maken. Lucia roept de vragen op. Dat maakt haar tot een boeiend, uiterst levensecht personage.

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Soecy Gummels

In de bespreking van de Engelstalige roman Schakels van Liefde van de Surinaamse schrijfster Soecy Gummels (Boeken, 14 maart) ontbrak de naam van de vertaalster. Die luidt: Renée Vink.

    • Kester Freriks