Gegevens van Vektis zijn wel correct

Het artikel ‘Stijgende kosten zorg na invoering marktwerking’ (NRC Handelsblad, 1 maart) heeft veel reacties losgemaakt. In de reactie van Bovenberg en Canoy in deze krant (Opiniepagina, 10 maart) werd zelfs gesproken van een ‘artikeltje met dubieuze data’, waarvan de directeur van Vektis afstand heeft genomen.

Dit is onjuist. Ik neem geen afstand van de gepresenteerde data. Niet alleen als directeur van Vektis, maar ook als voormalig hoogleraar Methodologie en Statistiek heb ik alle vertrouwen in de wijze waarop de data zijn verzameld en geanalyseerd. In het onderzoek zijn correcties toegepast voor onvolledigheid van data, voor verschillen van tijdstip van invoering van de DBC-systematiek e.d.

Ook Wiegel en Leemhuis wijzen (hiernaast) op de beperktheid van het feitenmateriaal. Waar het gaat over de tijdsperiode die het onderzoek bestrijkt, hebben zij gelijk. Dat kan nu eenmaal niet anders. Anderzijds grijpen ook zij de cijfers aan om hun pleidooi voor marktwerking in de zorg te onderbouwen. Zo beperkt was het feitenmateriaal dus ook weer niet.

Als oud-hoogleraar weet ik natuurlijk ook dat de wetenschap ophoudt waar de onderzoekers hun persoonlijke mening introduceren bij de interpretatie van vaststaande cijfers. Daar richt de kritiek van Wiegel en Leemhuis zich vooral op. En die opvattingen van de onderzoekers zijn hun persoonlijke opvattingen, waar kritische kanttekeningen bij kunnen worden geplaatst. Kanttekeningen zoals ook Marc Pomp dat deed (Opiniepagina, 10 maart). Een reactie waar ik het als persoon zeer mee eens ben, maar waar ik als directeur van Vektis geen mening over heb.

Toch nog even over die cijfers. De beperkte prijsstijging in het vrij onderhandelbare B-segment is mooi. De grote volumestijging vraagt toch om aandacht en alertheid. Als voormalig ziekenhuisdirecteur ben ik mij zeer bewust van de vele (onbedoelde) mechanismen die achter zo’n volumestijging schuil kunnen gaan. Toegegeven, dat stamt nog wel uit de tijd van de ziekenhuisbudgettering. En die tijd willen we met zijn allen toch liever maar niet meer terug! Dan kies ik, ook als directeur van Vektis, toch voor marktwerking.

Dr. W.C. Weeda is directeur van onderzoeksbureau Vektis CV.

    • Peter Weeda