Betrek medewerkers bij verandering in de zorg

Ik ondersteun het betoog van Lans Bovenberg en Marcel Canoy over marktwerking in de zorg (Opiniepagina, 10 maart). Echter op één punt slaan de auteurs de plank mis. Daaruit blijkt dat zij louter economisch geschoold zijn en komt het gebrek aan medische kennis boven. Het is voor mij als kno-arts stuitend om te lezen dat zij amandelen knippen als overbodige behandeling beschouwen. Overbodige behandelingen worden niet in Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd. Hooguit in enkele privéklinieken of ZBC, maar daar betaalt de patiënt zelf voor en dit heeft dus geen invloed op kosten van de zorg.

Ik pleit voor meer consultatie van medewerkers van de zorg indien men deze zorg wil veranderen. Wil je een bedrijf veranderen, dan moet je de medewerkers laten meedenken en prikkelen. `De zorg` kan alleen op deze manier constructief veranderen en betaalbaar en toegankelijk blijven voor alle Nederlanders.

    • T.W. Geurts Keel­