Amsterdam zet belang in Nuon te koop

De gemeente Amsterdam wil haar aandeel van 9,6 procent in de commerciële tak van energiebedrijf Nuon verkopen. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

De belangrijkste reden is dat Nuon halverwege dit jaar wordt gesplitst in een netwerkbedrijf en een commercieel leveringsbedrijf. Amsterdam meent dat aanhouden van het aandeel niet in het publieke belang is. Door de commercialisering van de productie- en leveringstak moet Nuon zich op de internationale markt begeven. Daar trekt Amsterdam zijn handen van af. „Energiepolitiek is buitenlandpolitiek”, zegt wethouder Carolien Gehrels, die de deelnemingen van de gemeente in haar portefeuille heeft.

De gemeente wil wel haar aandeel in het netwerkbedrijf behouden (ook 9,6 procent), aangezien volgens Gehrels „het beheer van elektriciteitsleidingen en hoogspanningsmasten wel in het publieke belang is”. De gemeenteraad vergadert op 27 maart over het voorstel.

Amsterdam is met 19,2 procent grootaandeelhouder van Nuon. De andere grootaandeelhouders zijn de provincies Gelderland, Noord-Holland en Friesland. Vorig jaar besloot de overheid tot een splitsing van Nederlandse energiebedrijven in een tak voor netwerkbeheer en een commerciële productie- en leveringstak. Deze splitsing maakt op langere termijn privatisering mogelijk.

De grootste aandeelhouder, de provincie Gelderland, gaf vorige maand aan haar aandeel van 44,4 procent zeker nog vier tot zes jaar te willen vasthouden. Gehrels verbaast zich niet over dit besluit: „Amsterdam zegt: ‘we verkopen, indien zich een goede gelegenheid voordoet. Gelderland zegt: ‘We verkopen nog een tijdje niet, tenzij’. Dat verschilt dus niet zoveel van elkaar.” Amsterdam wil haar aandeel alleen in overleg met de andere grootaandeelhouders verkopen.

Nuon heeft in 2007 een nettowinst geboekt van 875 miljoen euro, ondanks hoge kosten van de gedwongen splitsing en de mislukte fusie met branchegenoot Essent. Nuon verklaarde bij de presentatie van de jaarcijfers, vorige maand, van plan te zijn een internationale koers te gaan varen: een overname of fusie met een internationale partner zoals Gazprom sluit het bedrijf niet uit.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Nuon en Amsterdam

In het bericht Amsterdam zet belang in Nuon te koop staat dat de gemeente Amsterdam met 19,2 procent grootaandeelhouder is van Nuon . Dit moet zijn: 9,6 procent.