Wouter Bos voert verkeerde strijd

Vicepremier Wouter Bos (PvdA) vindt dat het integratiedebat scherper moet worden gevoerd, zei hij op 1 maart in de Volkskrant. Want, ”geen emancipatie zonder polarisatie” - zonder strijd was de emancipatie van de arbeider, vrouw en homoseksueel ook nooit gelukt.

Bos slaat de plank volledig mis met deze vergelijking. In het huidige integratiedebat is namelijk geen emancipatiebeweging te herkennen. Het debat wordt gevoerd volgens de these-antithese van pro-moslim versus anti-moslim. Polarisatie leidt er dan toe dat beide kampen zich ingraven. Sommige moslims keren naar de orthodoxie. Anderen gaan krampachtig op zoek naar wat het betekent om een `echte` Nederlander te zijn. Deze culturele polarisatie verbindt het concept van `moslim` met `niet-Nederlander`.

Nu beweert Bos dat generalisatie noodzakelijk is om een integratieprobleem te benoemen. Echter, het generaliseren op land van herkomst of geloof als men praat over criminaliteit, veronderstelt een oorzakelijk verband. Je spreekt daardoor meer mensen aan dan de bedoeling is.

Hoe moet het integratiedebat dan gevoerd worden? Allereerst moet het doel duidelijk zijn: het verbeteren van de sociale cohesie in de samenleving. Het moet dus gaan over het onderliggende probleem - het gevoel van onveiligheid onder mensen. Bos moet polariseren in een debat over de aanpak van asociaal gedrag in de wijk. Dat is de strijd die hij moet leveren.

    • Jonathan Berghuis Utrecht