Ter Horst moet nog één politiebond verleiden

Nieuwsanalyse De vier politiebonden hebben geen hoger loonbod kunnen afdwingen bij minister Ter Horst. Straks beslissen de leden van ACP en ANPV of er een nieuwe politie-cao komt.

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) maakte tijdens het laatste cao-overleg met de politiebonden, afgelopen dinsdagavond, duidelijk dat ze niet verder wil toegeven aan hun eisen. Zij handhaafde haar laatste voorstel, van vorige week vrijdag. Dat kost haar structureel 350 miljoen euro en nog eens 220 miljoen aan incidentele betalingen. Meer geld is niet verantwoord, vindt Ter Horst.

De bonden noemen het voorstel „onaanvaardbaar”. Dinsdag eiste de minister dat hun voorzitters haar cao-voorstel met een positief advies aan hun achterban zouden voorleggen. De voorzitters reageerden woedend en weigerden. Hierop besloot Ter Horst van haar voorstel geen formeel bod te maken.

In een brief die de minister gisteren aan de politiebonden stuurde, schrijft ze dat zij tot het uiterste is gegaan. Zij is alleen nog bereid binnen de door haar gestelde kaders te onderhandelen. Daarom vraagt ze de bondsvoorzitters dringend hun medebestuurders en leden een mandaat te vragen om tot een akkoord te komen.

De bal ligt dus weer bij de bonden. Aanvankelijk kondigden zij nieuwe acties aan om de minister te dwingen een hoger bod uit te brengen. Gisteren besloten ze alsnog van acties af te zien. De bonden hebben de hoop opgegeven zo een hoger bod af te dwingen en ze willen het publiek niet tegen zich in het harnas jagen.

Iedere politiebond gaat in eigen kring in beraad. Hoewel de bonden sinds vrijdag gezamenlijk optrekken en toen één looneis formuleerden, zijn ze het op veel punten eigenlijk niet eens. Hun oorspronkelijke cao-wensen lagen te ver uit elkaar om nu tot een eensluidend oordeel te komen over het voorstel van Ter Horst.

De bonden ACP en de ANPV eisten tot vorig weekend 200 euro netto per man per maand extra. De NPB daarentegen zette in op een loonsverhoging van 6,6 procent voor twee jaar en vroeg daarnaast een tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten en een hogere vergoeding voor avond- en piketdiensten. De cao-wensen van de VMHP – de kleinste politiebond – komen het dichtst bij het voorstel van Ter Horst. Voorzitter Sanne Eichhorn liet vrijdag al weten met het voorstel van de minister te kunnen instemmen. Zonder formeel bod verkeerde de bond echter in een lastig parket. Uit solidariteit sloot de VMHP zich aan bij de andere bonden.

Voor de afsluiting van een collectieve arbeidsovereenkomst zijn minstens twee van de vier bonden nodig. Als geen van de overige bonden zich bij de VMHP aansluit, vervalt volgens de minister het informele cao-bod van vorige week.

Is een akkoord nu nabij? Schijn bedriegt. De ACP en de ANPV, die steeds hebben gepleit voor een generieke loonsverbetering van 200 euro netto per maand, vinden het verschil met het laatste voorstel van Ter Horst te groot. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: „Het is moeilijk te zeggen hoe groot dat gat precies is, omdat het per individu verschilt. In ieder geval is het té groot om het voorstel met een positief advies aan onze leden voor te leggen.”

Bij de ACP en de ANPV is het nu aan de leden of er een cao-akkoord komt. Weliswaar heeft de ACP-voorzitter kenbaar gemaakt dat het informele cao-bod het „maximaal haalbare” is en „ook collectieve acties niet zullen bijdragen aan een beter resultaat”, maar hij wil zijn leden alle ruimte geven. „Ik accepteer ieder standpunt van mijn leden, of dat nu ja of nee is.”

Hans van Duijn, voorzitter van de NPB, legt het cao-bod vandaag met een negatief advies voor aan de bondsraad, het parlement van de politiebond. De raad kan vervolgens namens de NPB-leden besluiten of het voorstel wordt aangenomen of afgewezen. De bondsraad kan ook besluiten eerst de leden te raadplegen.

Wat Van Duijn betreft, gaat zijn bond de cao helemaal niet ondertekenen. „Het is een principekwestie. Met het medeondertekenen van de cao geef je een volkomen verkeerd signaal in de richting van de werkgever.”

Van Duijn toonde zich gisteren bereid alsnog een onderhandelaarsakkoord te tekenen, op voorwaarde dat de minister 25 miljoen euro beschikbaar stelt om in 2010 te dienen als tegemoetkoming in zorgverzekeringskosten en vergoedingen voor avond- en piketdiensten. Ter Horst weigerde dat.

Met de VMHP als voorstander en Van Duijn als tegenstander van Ter Horsts voorstel, ligt de sleutel voor oplossing van het cao-conflict nu bij de leden van ACP en ANPV.

    • Barbara Rijlaarsdam