Smaal

In het hoofdartikel Mosselman aan de lijn (12 maart, pagina 7) werd mosselonderzoeker en hoogleraar duurzame schelpdiercultuur Staal genoemd. Hij heet Smaal. Het ministerie van LNV staat voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.