Nederlands fregat tegen migranten

Nederland stelt een fregat en een helikopter beschikbaar aan Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap dat de patrouilles tegen illegale immigranten op zee coördineert. Dat heeft het ministerie van Justitie gisteren bekendgemaakt.

Volgens de overeenkomst kan Frontex in de tweede helft van dit jaar twee periodes van zes weken een beroep doen op het Nederlands materieel en de bijbehorende bemanning. Zodra Frontex een verzoek indient, raadpleegt het ministerie van Justitie het ministerie van Defensie, dat al eerder bereidheid tot medewerking toonde. Daarna krijgt Frontex een definitief antwoord.

Frontex coördineert patrouilles op de zeeën tussen Europa en Afrika. Ieder jaar wagen tienduizenden migranten de oversteek. Sinds Frontex de kust van West-Afrika bewaakt, is de migratie naar de Canarische Eilanden met circa 70 procent afgenomen.

Een belangrijke voorwaarde van Nederland is dat het fregat alleen zal patrouilleren in de territoriale wateren van Europese lidstaten, niet in Afrikaanse wateren zoals Spanje doet. Dit laatste is zeer effectief doordat onderschepte migranten direct terug aan land worden gezet. Maar volgens juristen worden daarmee vluchtelingenrechten geschonden.

Bovendien geldt op het Nederlandse fregat het asielrecht van de lidstaat in wiens wateren het schip ligt. Zo wordt voorkomen dat opgepikte migranten toegang krijgen tot de Nederlandse asielprocedure.