Mondriaan Stichting wil 5 mln euro erbij

De Mondriaan Stichting wil een nieuwe prijs in het leven roepen voor kunstinstellingen met een vernieuwend publieksbeleid. Deze jaarlijkse Mondriaanprijs van 100 duizend euro is een beloning voor een ‘voorbeeldstellend’ project.

De nieuwe prijs is een van de plannen die de Mondriaan Stichting verwoordt in haar gisteren gepresenteerde Beleidsplan 2009-2012. Daaruit blijkt ook dat de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit, die in 2006 door het Van Abbemuseum werd gewonnen en die in de kunstwereld voor veel rumoer zorgde, vanaf 2009 jaarlijks zal worden uitgereikt. De prijs, van 500 duizend euro, zal worden toegekend aan een erfgoedinstelling of een hedendaagse kunstinstelling met een goed idee voor een multicultureel project.

Een ander nieuw initiatief van de Mondriaan Stichting is het zogenaamde ‘leiderschapsprogramma’, dat talentvolle professionals moet klaarstomen voor het directeurschap van een culturele instelling. Hiervoor wordt 1 miljoen euro uitgetrokken. De Mondriaan Stichting verwacht dat de komende tien jaar in de kunstwereld veel leidinggevende posities vrijkomen en wil daar met dit programma op inspringen. In de VS en Engeland bestaan al cursussen voor toekomstige museumdirecteuren. De Mondriaan Stichting zal voor het leiderschapsprogramma gaan samenwerking met het Cultural Leadership Programme van de Britse Clore Duffield Foundation.

De Mondriaan Stichting vraagt voor haar Beleidsplan 2009-2012 een jaarlijkse bijdrage van 22 miljoen euro per jaar van het ministerie van OCW. Dat is vijf miljoen euro meer dan nu. De stichting wil onder meer het budget voor de programmering voor presentatie-instellingen voor hedendaagse kunst verhogen. Instellingen als De Appel in Amsterdam en Witte de With in Rotterdam zonder eigen collectie zijn volgens de Mondriaan Stichting waardevol omdat ze „flexibel zijn en actueel kunnen programmeren”. Ook wil de stichting in de toekomst meer subsidieaanvragen kunnen honoreren: minimaal 35 procent.