Meer kinderen in armoe opgegroeid

Rotterdam, 13 maart. Het aantal kinderen dat in Nederland in armoede opgroeit, is licht gestegen nadat het vijf jaar lang was gedaald. In 2006 leefden 242.000 kinderen in een gezin dat afhankelijk is van een uitkering; in 2005 waren dat er 238.000. Pagina 2