Maastricht: screenen leden gemeenteraad

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De gemeente Maastricht wil fractievoorzitters in de gemeenteraad onderwerpen aan een integriteitstoets, een soort risicoanalyse die moet uitwijzen of er belemmeringen zijn om goed in de gemeenteraad te functioneren. Maastricht is de eerste gemeente in Nederland die zo`n screening voor raadsleden wil invoeren. Aanleiding is de `affaire-Van Rens`, de gewezen CDA-fractievoorzitter die mogelijk chantabel was wegens financiële problemen, onder meer met de gemeentelijke belastingdienst. In eerste instantie wil Maastricht de toets invoeren voor de fractievoorzitters, omdat die vaak over vertrouwelijke of privacygevoelige informatie beschikken.