Kamer wil verzekering zzp’ers

Het kabinet moet maatregelen nemen tegen het grote aantal zelfstandigen zonder personeel dat niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is voor veel zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) te duur of verzekeraars accepteren de zzp’er niet vanwege te grote risico’s.

Hoe zelfstandigen extra zekerheid moeten krijgen voor als ze arbeidsongeschikt raken, daarover waren de partijen in de Kamer verdeeld tijdens het algemeen overleg gisteren. De SP en regeringspartij PvdA willen zzp’ers verplicht stellen zich te verzekeren, maar daar voelen coalitiepartijen CDA en ChristenUnie niets voor. Ook Boris van der Ham van de D66-fractie is tegen deze algemene verplichting, maar gaf als suggestie een instapverzekering: „Verzekeraars hebben dan acceptatieplicht voor een basispakket, een minimale verzekering waarin bijvoorbeeld ziekenhuisopnames verzekerd zijn.”

De enige partij die niets voelt voor enige regelgeving voor zzp’ers is de VVD. Kamerlid Charlie Aptroot: „De zzp’er kiest voor het zelfstandig ondernemerschap. Hij weet dat hij risico’s loopt, dat is zijn eigen keuze geweest en dus zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Precieze cijfers over het aantal onverzekerde zzp’ers of het aantal geweigerde verzekeringen ontbreken. De oppositie sprak van 60 procent onverzekerde zzp’ers, maar volgens het Verbond van Verzekeraars wil dat niet zeggen dat er een „groot maatschappelijk probleem” bestaat. In 2004 werd wetgeving waarin de arbeidsongeschiktheidsverzekering was geregeld, juist afgeschaft op verzoek van de zelfstandigen zelf. „Het is dus de vraag of zzp’ers erop zitten te wachten. Zij maken vaak een bewuste keuze zich niet te verzekeren”, aldus een woordvoerder.

Het ministerie van Sociale Zaken is bezig met een onderzoek naar de positie en de verzekeringsgraad van zzp’ers. Staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (PvdA) beloofde gisteren voor 1 juni met onderzoeksresultaten en een kabinetsstandpunt te komen.