Geldtekort door groei ingekochte privézorg

De groei van het persoonsgebonden budget (pgb), waarmee hulpbehoevenden zelf zorg in kunnen kopen, is „exceptioneel”. Dat zei staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) gisteren in een spoeddebat hierover in de Tweede Kamer. Het ministerie houdt er rekening mee dat er dit jaar onvoldoende geld is voor nieuwe aanvragers en overweegt de aanspraken op de regeling in te perken. De groei komt vooral door jongeren met een psychische stoornis zoals autisme. Hun ouders kunnen met het budget bijvoorbeeld begeleiding inkopen, voor op school of op het voetbalveld.

In 2007 steeg het aantal budgethouders met meer dan 40 procent tot bijna 90.000. Door deze sterke toename moest Bussemaker het subsidieplafond enkele malen verhogen (tot nu bijna 1,8 miljard euro) om alle aanvragen te kunnen honoreren. „We verwachten dat de groei doorzet”, aldus een woordvoerder. Als dat zo is, heeft de staatssecretaris een „groot budgettair probleem”. Zij vreest dat de hele groeiruimte voor de langdurige (particulier) onverzekerbare AWBZ-zorg opgaat aan de persoonsgebonden budgetten.

Bussemaker heeft vijf onderzoeken uitgezet naar de nieuwe trend. Zij wil weten waarom zoveel jongeren gebruikmaken van een persoonsgebonden budget. 42 procent van alle budgethouders is nu onder de 18 jaar (tegen 16 procent in 2003). Bussemaker twijfelt of de collectieve AWBZ wel voor autisme bedoeld is. Kamerlid Van Miltenburg (VVD) vindt dat scholen de zorg aan deze kinderen afwentelen op de AWBZ.