Flexibeler inzet troepen Afghanistan

Alle NAVO-militairen in Afghanistan moeten in het hele land flexibel inzetbaar zijn. Dan zou een land als Duitsland ook buiten zijn relatief veilige gebied moeten opereren.

Deze wijziging van de militaire aanpak in Afghanistan bepleiten minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) en zijn Slowaakse ambtgenoot Ján Kubiš vandaag in een bijdrage voor deze krant. De selectieve inzet van troepen in Afghanistan leidde eerder tot grote irritaties bij de Amerikanen.

Commandanten ter plaatse moeten deze troepen anders dan nu ,,op eigen gezag’’ door heel het land kunnen inzetten, vinden beide ministers. Dat voorkomt dat maar een beperkt aantal landen in de meest gevaarlijke gebieden in Afghanistan opereert.

In april praten de regeringsleiders van de NAVO-lidstaten in Boekarest over de militaire strategie in Afghanistan. Daar zal deze kwestie door Verhagen aan de orde worden gesteld.

Op den duur zal de NAVO-operatie volgens hen moeten veranderen in een reguliere VN-vredesmissie met blauwhelmen. De twee ministers vinden dat de huidige aanpak waarbij het land is verdeeld in vijf regionale commando’s moet worden verlaten. „De komende twee tot drie jaar zullen we, terwijl Afghanistans eigen veiligheidstroepen aan kracht toenemen onze ‘geadopteerde’ provincies moeten loslaten en onze blik op het land als geheel gaan richten”, aldus de twee.

Nu zijn de landen die deelnemen aan de ruim 43.000 man tellende NAVO-missie nog gestationeerd in vijf aparte regio’s. Zo zit Nederland samen met onder andere Groot-Brittannië, Australië en Canada in het gewelddadige zuiden. Andere landen, zoals Duitsland, weigeren hun militairen in gevaarlijke gebieden te stationeren, omdat zij hun missie vooral zien als opbouwmissie. In de opzet van Verhagen en Kubiš wordt het voor landen moeilijker om veiliger gebieden op te eisen. Volgens de ministers lijken hun voorstellen „controversieel”, maar komen ze neer op „normalisering van de internationale missie.”

Enkele weken geleden leverde de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates felle kritiek op NAVO-landen die weigeren troepen beschikbaar te stellen voor het zuiden waar de strijd met de Talibaan het hevigst is.

Opinie: pagina 7