EP: bescherming voor Iraanse homo

BRUSSEL, 13 maart. Het Europees Parlement eist van de EU-landen dat een homoseksuele Iraanse asielzoeker bescherming wordt verleend. De 19-jarige Mehdi Kazemi dreigt te worden teruggestuurd naar Iran, waar hij vanwege zijn homoseksualiteit vrijwel zeker de doodstraf krijgt. Kazemi vroeg asiel aan in Groot-Brittannië, maar dat werd hem geweigerd. Vervolgens deed hij hetzelfde in Nederland. Dat weigerde zijn verzoek te behandelen omdat hij al in een andere lidstaat van de EU een verzoek had ingediend.