CBS: meer ouderen in schuldsanering

VOORBURG. Steeds meer oudere mensen krijgen te maken met wettelijke schuldsanering. Daarbij gaat het om mensen vanaf 45 jaar. Het aandeel van deze leeftijdscategorie in het totale aantal wettelijke schuldsaneringen is de afgelopen groter geworden. In 2003 was 27 procent van de mensen die door de rechter onder financiële curatele werd gesteld 45 jaar of ouder. Vorig jaar was dit aandeel 40 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal kwamen vorig jaar 14.900 mensen via de rechter terecht in een schuldsaneringstraject, evenveel als in 2006.