Bussemaker: richtlijn voor vroeggeborenen

Den Haag. Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) wil dat artsen een richtlijn opstellen over het omgaan met extreem vroeg geboren kinderen. Die richtlijn, zegt zij, kan reden zijn voor een discussie over de levensvatbaarheidsgrens van foetussen. De levensvatbaarheid van een kind buiten de baarmoeder is nu gekoppeld aan 24 weken zwangerschap, de termijn waarop abortus nog is toegestaan. Die termijn staat niet in de wet, maar is de uitkomst van het politiek-maatschappelijk debat over de afbreking van zwangerschap. Kamerlid Ormel (CDA) vroeg tijdens Kameroverleg naar deze termijn. Volgens Ormel is de levensvatbaarheid van jonge foetussen door medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen vergroot, waardoor de abortusgrens wellicht omlaag kan.