Verliezer in strijd tegen Petraeus

De gisteren opgestapte William Fallon was de eerste marineadmiraal die bevelhebber van het centrale commando werd.

William Fallon. Foto Reuters Commander of the U.S. Central Command Navy Adm. William Fallon testifies before the Senate Armed Services Committee hearing on Capitol Hill in Washington in this March 4, 2008 file photo. Fallon, head of the U.S. military command in charge of Iraq and Afghanistan, stepped down on March 11, 2008 in the wake of a magazine article that portrayed him as challenging President George W. Bush on Iran policy, Defense Secretary Robert Gates said. REUTERS/Larry Downing/Files (UNITED STATES) REUTERS

Bij de aankondiging van William Fallons terugtreden als bevelhebber van het Amerikaanse centrale commando ging veel aandacht uit naar zijn verschil van inzicht met de regering over Iran. Maar sinds een inlichtingenstudie uit december 2007, waarin het Iraanse nucleaire programma als minder vergevorderd werd beschreven dan lang door de regering-Bush is gesteld, lijkt een oorlog tegen Iran nu voorlopig van de agenda. Een dispuut over troepenaantallen in Irak speelde waarschijnlijk een veel grotere rol in Fallons vertrek.

Al bij zijn aantreden, in maart 2007, toonde de admiraal (de eerste marineman op deze post) zich kritisch over de ‘Surge’. Met deze versterking van 22.500 manschappen wist Bush het geweld in Irak vorig jaar fors te verminderen. Fallon geloofde echter niet dat dit ook de adempauze oplevert die, zoals Bush hoopt, zal leiden tot politieke verzoening in Irak.

Deze visie bracht Fallon in conflict met de man die namens Bush leiding geeft aan de Surge, generaal Petraeus. Fallon zou vinden dat de troepenaantallen snel teruggeschroefd moeten worden. Het beroep dat nu op het leger wordt gedaan zou de slagkracht in Fallons regio (Afghanistan, Pakistan) al te veel ondermijnen. Bush steunde echter Petraeus.

En zo was er meer. Na zijn aantreden verbood Fallon zijn ondergeschikten de term ‘long war’ te gebruiken. Bush en defensieminister Gates lanceerden de term juist om te benadrukken dat de strijd tegen terreur een kwestie van de lange adem is. Volgens Fallon vervreemdde Amerika zich zo alleen maar meer van de publieke opinie in het Midden-Oosten.

Voor zijn aantreden had Fallon, als bevelhebber van het Pacifische commando, in februari 2007 al geweigerd om een derde vliegdekschip te sturen naar de Golf toen de spanningen met Iran er opliepen. En in augustus zei hij tegen de Arabische nieuwszender Al-Jazeera dat het niet snel tot oorlog met Iran zou komen. Dit terwijl het Witte Huis de mogelijkheid van gewapend optreden toen nog nadrukkelijk open hield.