Tarot heeft wél nut

In een artikel over reïntegratie wordt nogal schamper gedaan over het gebruik van tarotkaarten (nrc.next, 5 maart). Zo wordt gesuggereerd dat een cursus tarotkaart leggen nutteloos is. Dat valt te betwijfelen. De tarot geeft een ingang tot het begrijpen van onszelf en de wereld om ons heen.

Als coach gebruik ik de tarot dan ook regelmatig. Onlangs werkte ik met een groep mensen die een jaar geleden de stap zetten om te reorganiseren. Hun proces stagneerde omdat zij de onderlinge verbindingen waren kwijtgeraakt. Ieder werkte op een eigen eilandje - terwijl betere samenwerking juist een belangrijk doel was van de reorganisatie. Door via de tarot vragen te stellen en opnieuw met elkaar in gesprek te raken is er een verbinding ontstaan van waaruit zij nu resultaatgerichte stappen zetten.

Brieven en opiniestukken graag sturen met vermelding van naam en woonplaats naar opinext@nrc.nl

    • Joyce Weber den Haag