Smokey ligt nog even in de Maas

Maastricht wil minder coffeeshops in het centrum. Leidt verhuizing ervan niet ook tot verplaatsing van overlast, wil de rechter weten.

Smokey en Mississipi blijven voorlopig in hun cannabisboten op de Maas, in het hart van Maastricht. Met coffeeshop De Smurf zouden ze verhuizen naar de zuidrand van de stad, vlakbij de A2. Maar de voorzieningenrechter schorste gisteren de bouwvergunning die de gemeente had verleend. Maastricht krijgt van de rechter zes weken de tijd om de plannen beter te onderbouwen.

De uitspraak dwarsboomt het plan van burgemeester Gerd Leers (CDA) om acht van de vijftien coffeeshops in het centrum van Maastricht te verplaatsen naar drie plekken aan de rand van de stad. Drie coffeeshops wil hij aan de zuidrand vestigen, drie in het voormalige KPN-gebouw aan de noordrand en twee aan de uitvalsweg naar Lanaken. Daarmee wil hij de overlast in het centrum van Maastricht verminderen. De drie nieuwe locaties, coffeecorners genoemd, liggen niet in een woonwijk en zouden beter beveiligd en gecontroleerd kunnen worden.

De rechter vond echter dat Leers onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat de overlast niet met de coffeeshops zou meeverhuizen.

De beoogde zuidelijke ‘coffeecorner’ ligt bovendien langs een fietsroute voor scholieren. En daarmee zou vestiging botsen met het Nederlandse beleid om coffeeshops te weren uit de omgeving van scholen.

Volgens de rechter heeft Maastricht onzorgvuldig gehandeld bij de toekenning van de vergunningen. De gemeente heeft wel een bouwvergunning verleend, maar geen tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan afgegeven. Evenmin is onderzoek gedaan naar de verwachte toestroom van softdrugsklanten.

De rechter deed zijn uitspraak op verzoek van de Limburgse gemeente Eijsden en de Belgische gemeenten Visé en Voeren. De naburige gemeenten maken al bezwaar tegen de zuidelijke coffeecorner sinds de aankondiging ervan, eind november 2005. Ze vrezen overlast door drugsdealers en drugstoeristen. De voorzieningenrechter achtte die kans ook aanwezig, omdat de coffeecorner volgens berekeningen van de gemeente Maastricht kan rekenen op duizenden bezoekers per dag. Een op de drie drugstoeristen vertrekt na het bezoek aan een coffeeshop direct over de grens.

De schorsing van de bouwvergunning doet Huub Broers, burgemeester van Voeren, geen victorie kraaien: „Het gevaar is nog niet geweken. Wij vrezen in de eerste plaats voor gevaarlijk rijgedrag. De zuidelijke coffeecorner ligt 2 à 3 minuten met de auto van Voeren vandaan.” Hij acht de kans groot dat bezoekers van de coffeeshops via zijn gemeente rijden.

Volgens Broers weet zijn collega Leers welke problemen hij veroorzaakt, maar doet hij daar niets aan. „Hij verplaatst de overlast naar andere, kleinere gemeenten. Dat is niet eerlijk.”

Burgemeester Leers noemde de uitspraak van de Maastrichtse rechter „teleurstellend”, maar geeft de strijd niet op. Hij deed een beroep op het kabinet om snel extra middelen beschikbaar te stellen om de „exorbitante” drugsoverlast in zijn gemeente te bestrijden.

Leers denkt dat Maastricht drie maanden nodig heeft om te onderbouwen dat verhuizing van de coffeeshops de overlast vermindert en niet verplaatst.