Rechtbank wijst vordering hersteld hervormden af

Utrecht, 12 maart. Hervormde gemeenten kunnen niet kiezen of ze toetreden tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zo luidde de uitspraak van de rechtbank in Utrecht in een zaak die 53 hersteld hervormde gemeenten tegen de PKN hadden aangespannen. De rechter wees alle vorderingen af. Hij bepaalde dat door het herenigingsbesluit van de hervormde synode in december 2003 alle hervormde gemeenten zijn opgegaan in de PKN. De gemeenten die konden zich niet vinden in de leer en organisatie van de nieuwe kerk, richtten de Hersteld Hervormde Kerk op. Ze spanden de rechtszaak aan om het herenigingsbesluit terug te laten draaien. Verder wilden ze de naam hervormd blijven dragen en het eigendom van de kerkgebouwen en het kerkelijk vermogen behouden.