Persbureau GPD gaat nog meer bezuinigen

Door David Haakman

Rotterdam. Persbureau Geassocieerde Pers Diensten (GPD), dat berichten levert aan zeventien regionale kranten, gaat volgend jaar 1 miljoen euro bezuinigen. Volgens Marcel van Lingen, hoofdredacteur-directeur van GPD, zijn de bezuinigingen niet opgelegd maar bedoeld om de organisatie efficiënter te maken. Er vallen geen gedwongen ontslagen.

In overleg met de redactieraad en de ondernemingsraad wil de GPD bekijken op welke manier de organisatie het bedrag, „zo’n 10 procent van de begroting”, kan besparen. Door de bezuinigingen kan de GPD kortingen geven aan de regionale kranten die berichten van de persdienst afnemen. „Ondanks de bezuinigingen kunnen we de productie en kwaliteit op peil houden”, zegt Marcel van Lingen.

Thomas Bruning, secretaris van de journalistenvakbond NVJ, vraagt zich echter af of dit wel mogelijk is. „Het zou fantastisch zijn als ze dat kunnen waarmaken. Maar het lijkt er op dat deze bezuinigingen op een wel erg zonnige manier worden verpakt”, zegt Bruning. „Bij zo’n bedrag aan bezuinigingen moet dat wel ten koste gaan van de kwaliteit en dat is zorgelijk. Als de GPD de weg kiest van besparingen en goedkopere pakketten voor regionale kranten, dan klinkt dat toch als een afbouwmodel.”

Vorig jaar moest de GPD al 1,5 miljoen bezuinigen als gevolg van de fusie tussen Haagsche Courant, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad en Algemeen Dagblad. Door de fusie verloor GPD deze regionale kranten als afnemers. De redactie werd ingekrompen en ging van 92 naar 79 redacteuren. Daarnaast beëindigde de GPD de lopende contracten met elf buitenlandse freelance correspondenten. Vanaf 1 januari dit jaar krijgen zij geen vast bedrag meer, maar worden betaald per afgenomen artikel.

Vorige maand werd bekend dat de GPD de mogelijkheden gaat onderzoeken om samen te werken met persbureau ANP. Momenteel werken beide bureaus al met elkaar op het gebied van foto’s en infographics; mogelijk wordt deze samenwerking verder uitgebreid. „We hebben nog nooit onderzocht wat de voor- en nadelen kunnen zijn van een samenwerking met ANP. Maar wie weet zijn er nog andere partijen die belangstelling hebben”, aldus Marcel van Lingen van de GPD.

    • David Haakman