Milieu is belangrijker dan halen van targets

De kop `Kernenergie kan weer` (nrc.next, 7 maart) had beter kunnen worden veranderd in: `Kan kernenergie weer?`. Dat de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen is een feit. Maar is kernenergie dan de juiste oplossing? De klimaatdoelstellingen die regeringen hebben afgesproken worden meer en meer gehanteerd als targets. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Het behalen van de target, onafhankelijkheid van brandstofleveranciers of het realiseren van een beter milieu op de lange termijn? Ondanks het streven naar technologische vooruitgang wordt er nauwelijks afgeweken van traditionele technieken, die louter oplossing bieden op de korte termijn - de techniek voor kernenergie bestaat al meer dan vijftig jaar. Vroeg of laat zal het kernafval dezelfde problematiek geven als de huidige CO2-uitstoot. Het nucleair afval, dat 200.000 jaar radioactief blijft, wordt dan doorgeschoven naar volgende generaties.

    • d Geul
    • Jorn Graven Valkenburg