Maastricht mag niet met wietboulevard doorgaan

Maastricht moet plannen voor een ‘wietboulevard’ uitstellen. Verplaatsing van een aantal coffeeshops uit de binnenstad naar een tijdelijke locatie vlakbij de Belgische grens is gisteren door de voorzieningenrechter van de rechtbank in Maastricht voorlopig stilgelegd.

De rechter deed die uitspraak op verzoek van onder meer de gemeente Eijsden en de Belgische gemeenten Visé en Voeren. Maastricht heeft de verhuizing procedureel onvoldoende voorbereid en niet aannemelijk kunnen maken dat de overlast in de Maastrichtse binnenstad zich niet verplaatst naar de grensstreek.

Van Belgische kant wordt sinds de bekendmaking van de plannen, eind november 2005, bezwaar gemaakt omdat gevreesd wordt voor overlast door drugsrunners en -toeristen. De voorzieningenrechter acht die kans ook aanwezig, temeer daar volgens berekeningen van de gemeente Maastricht de ‘coffeecorner’ kan rekenen op 4.500 bezoekers per dag.

De boulevard grenst bovendien aan een fietsroute voor schoolgaande jeugd, wat met name volgens de Belgische gemeenten in strijd is met het Nederlandse beleid om coffeeshops te weren uit de omgeving van scholen.

De geplande boulevard zou tijdelijk zijn, in afwachting van een definitieve locatie elders aan de grens. Maar het is onzeker of die verhuizing in 2011 ook daadwerkelijk een feit is, doordat op die locatie een dassenkolonie huist. Het is nog niet zeker is of de dassen kunnen worden verplaatst. Daardoor is het volgens de rechter niet zeker dat de locatie voor de ‘coffeecorner’ inderdaad een tijdelijke zal zijn.

België heeft steeds betoogd dat het Maastrichtse coffeeshopbeleid in strijd is met internationale verdragen, zoals het Schengenverdrag. De rechter liet zich daar niet over uit.

Burgemeester Leers van Maastricht deed in een reactie op de uitspraak een beroep op de regering om mensen en middelen beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de drugsoverlast in de grensregio.