Lidmaatschap helpt een carrière

Stijn Ruiter promoveert morgen op het verband tussen lidmaatschap van een organisatie en carrièreontwikkeling.

Illustratie Nanne Meulendijks Meulendijks, Nanne

Op zoek naar een betere baan en een hoger salaris? Word lid van Amnesty of een politieke partij en voilà: je nieuwe netwerk doet z’n werk zonder dat je daar echt iets voor hoeft te doen.

Het is een logische conclusie: hoe groter je netwerk, hoe groter de kans op een nieuwe, betere baan en een hoger salaris. „Dat klinkt zeker logisch”, erkent socioloog Stijn Ruiter, die morgen aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveert op het verband tussen lidmaatschap van een vereniging en loopbaan. „Maar ik heb voor het eerst aangetoond dat er echt een sterke causaliteit bestaat tussen lidmaatschap en banenkansen. We hebben van ruim 1.500 mensen de loopbaan in kaart gebracht en tegelijkertijd gekeken naar hun participatie op andere terreinen. Daar kwam een duidelijke conclusie uit: als je eenmaal bij een vereniging zit, ga je vervolgens vooruit in je carrière. Dit soort netwerken helpen je verder.”

Maakt het uit van welke vereniging je lid bent?

„Ja, absoluut. Als het je om je carrière te doen is, kun je beter lid worden van organisaties die veel leden hebben met een hogere positie op de arbeidsmarkt, zoals politieke verenigingen, Amnesty of milieuverenigingen. Daar zitten relatief meer leden met hogere functies dan bij sportclubs en buurtverenigingen. Overigens werkt het ook andersom: mensen met hoge, statusgevoelige functies worden eerder gevraagd om lid te worden van een vereniging.”

Een van de uitkomsten is opmerkelijk: het maakt niet uit of je daadwerkelijk iets doet binnen een vereniging, als je maar lid bent.

„Klopt. Je moet uiteraard wel af en toe je gezicht laten zien. Het overmaken van een donatie is niet genoeg. Maar inderdaad, je hoeft niet actief in het bestuur te zitten of allerlei evenementen te organiseren om profijt te hebben van je lidmaatschap. Het gaat erom dat je mensen leert kennen. Actief vrijwilligerswerk doen blijkt niets extra op te leveren. Behalve voor de eerste baan, dat is wel opmerkelijk.”

Starters doen met vrijwilligerswerk vaak voor het eerst echt praktijkervaring op, dat kan een verklaring zijn.

„Zou kunnen. Serieus vrijwilligerswerk is voor starters op de arbeidsmarkt wellicht iets om op je cv te zetten. Maar voor latere banen doet het er veel minder toe.”

Worden mensen om die reden lid van verenigingen?

„Het is zeker een van de motivaties. Je ziet sowieso dat hoger opgeleiden aanzienlijk vaker lid zijn van verenigingen. Zij plukken de vruchten van dit mechanisme.”

Nog verschillen aangetroffen tussen mannen en vrouwen?

„Vrouwen zijn minder vaak lid van een vereniging – wat één van de verklaringen kan zijn voor het feit dat ze minder vaak in hogere posities terechtkomen. Overigens zie je bij vrouwen met jonge, schoolgaande kinderen wel weer een toename. Dan worden ze lid van de ouderraad of andere kindgerelateerde organisaties, waar ze carrièretechnisch veel minder baat bij hebben.”

Dat doen mannen niet?

„Nee, die binden zich eerder aan werkgerelateerde organisaties met een hogere status.”

Dom van die vrouwen?

„Tja, je kunt je tijd maar één keer besteden. Nu blijkt dat lid zijn van een vereniging gunstig is voor je carrière zonder daar iets voor te doen, dan tel uit je winst.”

Een beetje calculerende netwerker kan dus maar het beste van zo veel mogelijk verenigingen lid worden?

„Dat is een wrange conclusie, maar daar komt het wel op neer.”

Wellicht handig promotiemateriaal voor noodlijdende verenigingen? Word lid van Amnesty en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt, zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

„Verenigingen kunnen er hun voordeel mee doen. Als mensen eenmaal lid zijn van een organisatie, gaan ze vaak toch iets doen. Mensen zijn gevoelig voor sociale druk. Als je ergens voor gevraagd wordt, is het lastig nee zeggen.”

    • Patricia Veldhuis